ΥΠΗΡΕΣΙΑ VoIP

 

Κατάλογος αριθμών κλήσης συμμετεχόντων ιδρυμάτων

 

Ίδρυμα

Αριθμοί Κλήσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

231099xxxx

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2541079xxx

2531039xxx

2551030xxx

2552041xxx

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

210747424x

210747425x

210747426x

210747427x

210747568x

210747109x 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2107274xxx

2107275xxx

2107276xxx

2107277xxx

2107461xxx

2107462xxx

2103688xxx

2103689xxx

Εθνικό Μετσόβιο  Πολυτεχνείο

2107721xxx

2107722xxx

2107723xxx

2107724xxx

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

26109602xx

26109603xx

26109604xx

210693060x

210693070x

210693071x

210693072x

210693073x

210693074x

210693075x

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας

2810391xxx

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

26610871xx

26610872xx

26610873xx

26610874xx

26610875xx

26610876xx

26610877xx

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2108203xxx

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ρόδος

2241099[0-4]xx

Λέσβος

2251036xxx

Χίος

2271035xxx

Σάμος

2273082xxx

Σύρος

2281097xxx

Αθήνα

2106492[0-4]xx

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2421074xxx

2421093xxx

2410565xxx

2431047xxx

2441066xxx

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2651095xxx

26510964xx

26510965xx

26510966xx

26510967xx

26510968xx

26510969xx

2651097xxx

2651098xxx

Πανεπιστήμιο Κρήτης

2810393xxx

2810394xxx

2810545xxx

2831077xxx

2103702040        

Πανεπιστήμιο Πατρών

2610962xxx

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2104142[0-7]xx

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κόρινθος

274107498x

274107499x

274107435x

Σπάρτη
273108965x

273108966x

273108967x

273108968x

273108971x

273108972x

Ναύπλιο
275209610x

275209611x

275209612x

275209613x

Καλαμάτα
272106510x

272106511x

272106512x

272106513x

Τρίπολη
27103721xx

27103722xx

271023012x

271023013x

Αθήνα
210747540x

210747541x

Πολυτεχνείο Κρήτης

2821037xxx

ΤΕΙ Αθήνας

2105385xxx

ΤΕΙ Κρήτης

2810379xxx

ΤΕΙ Μεσολογγίου

26310582xx

26310583xx

26310584xx

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

21095491xx

21095492xx

21095493xx