ΥΠΗΡΕΣΙΑ VoIP

 

Οδηγίες χρήσης - Παραδείγματα

Κλήσεις προς τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο VoIP δίκτυο του GUNET μπορούν να πραγματοποιήσουν όλοι οι χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Ιονίου Πανεπιστημίου , χωρίς να χρεώνεται η τηλεφωνική τους σύνδεση.


Ο τρόπος κλήσης είναι ο παρακάτω:

      1. Για πρόσβαση στην υπηρεσία πληκτρολογείτε το πρόθεμα “8”, αντί για το πρόθεμα “0” που πληκτρολογείτε για να συνδεθείτε στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ.

      2. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται η λέξη “ROUTER”

       3. Αμέσως μετά πληκτρολογείτε το δεκαψήφιο αριθμό κλήσης του ιδρύματος που επιθυμείτε. Αφού πληκτρολογήσετε τον καλούμενο αριθμό μπορείτε προαιρετικά να πληκτρολογήσετε «#» για να επισπεύσετε τη διαδικασία κλήσης, διαφορετικά θα υπάρχει αναμονή λίγων δευτερολέπτων μέχρι να γίνει η κλήση.
 


Παραδείγματα:

1. Για κλήση προς κάποιο χρήστη του Πανεπιστημίου Αθηνών πληκτρολογείτε 8-2107274xxx όπου xxx το εσωτερικό νούμερο του Ιδρύματος.

2. Για κλήση προς κάποιο χρήστη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πληκτρολογείτε 8-2310996xxxx όπου xxxx το εσωτερικό νούμερο του Ιδρύματος.

Η αποδοτική λειτουργία της νέας υπηρεσίας VoIP εξαρτάται άμεσα τόσο από την κατάσταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου, όσο και από την σωστή λειτουργία του VoIP εξοπλισμού σε όλα τα επιμέρους ιδρύματα. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος οι κλήσεις προς τα προαναφερθέντα ιδρύματα μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον κλασσικό τρόπο, μέσω του δικτύου του ΟΤΕ, χρησιμοποιώντας το πρόθεμα “0” πριν το δεκαψήφιο αριθμό κλήσης.
Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση οι εν λόγω κλήσεις θα χρεώνονται κανονικά σαν υπεραστικές κλήσεις.