ΥΠΗΡΕΣΙΑ VoIP

 

Κλήση χωρίς χρέωση προς άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με χρήση της υπηρεσίας Voip
 

Το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του ιδρύματος, ανεξαρτήτως φραγής της τηλεφωνικής τους γραμμής , να επικοινωνούν τηλεφωνικά χωρίς χρέωση με τους χρήστες 20 ακόμα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω. Η επικοινωνία γίνεται με μεταφορά της φωνής μέσω της δικτυακής σύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET) και βασίζεται στην τεχνολογία Voice over IP (VoIP).
 

Συνδέσεις