ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Ιονίου Πανεπιστημίου από την 01-07-2000 έως τις 30-06-2003, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨.

Παρουσίαση έργου

Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο