Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης-Τηλεδιάσκεψης

Με κριτήριο τον συγχρονισμό ή μη της συνεργασίας των συμμετεχόντων (π.χ. συνεργασία του διδάσκοντα με τους φοιτητές και των φοιτητών μεταξύ τους) υπάρχουν δύο μορφές τηλεκπαίδευσης/τηλεδιάσκεψης:

 • ασύγχρονη συνεργασία (asynchronous collaboration)

 • σύγχρονη συνεργασία (synchronous collaboration)

Στην ασύγχρονη συνεργασία, παρέχεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να διαχειριστούν το διδακτικό υλικό οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με τους συνεκπαιδευόμενους ή με τον διδάσκοντα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας, η δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό (μαθησιακό) υλικό, εξετάσεις, αξιολογήσεις, εξέταση μελετών περίπτωσης (case studies), συζητήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις, κ.λπ.

Στη σύγχρονη συνεργασία οι συμμετέχοντες (π.χ. διδάσκοντες και φοιτητές) βρίσκονται ο καθένας στο δικό του χώρο (π.χ. σπίτι), αλλά μπορούν μέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (Διαδίκτυο, δίκτυο ευρείας περιοχής WAN, τοπικό δίκτυο LAN, εσωτερικό δίκτυο (intranet) κ.λπ.) να συμμετέχουν σύγχρονα, ταυτόχρονα, σε μια “ζωντανή” εικονική αίθουσα διδασκαλίας (virtual classroom).

Η εκπαίδευση μέσω σύγχρονης συνεργασίας πραγματοποιείται με δυο τρόπους. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο που είναι και το πιο διαδεδομένο, οι συμμετέχοντες δεν βρίσκονται όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Έτσι, η συνεργασία πραγματοποιείται από απόσταση. Το δεύτερο σενάριο υπαγορεύει ότι η συνεργασία πραγματοποιείται με όλους τους συμμετέχοντες συγκεντρωμένους στο ίδιο μέρος. Σ’ αυτήν την περίπτωση η ταυτόχρονη φυσική τους παρουσία και συνεργασία, δεν αποκλείει να υπάρχει και ταυτόχρονη ηλεκτρονική συνεργασία.      

 

e-class

Προκειμένου να ενημερωθεί η κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου για τις δυνατότητες του GUNET e-class έχουν δημιουργηθεί τα κάτωθι εγχειρίδια χρήσης:

 • Σύντομη Περιγραφή e-Class

 • Αναλυτική Περιγραφή e-Class

 • Εγχειρίδιο Χρήστη (Φοιτητή): σε μορφή PDF ή HTML

 • Εγχειρίδιο διδάσκοντα: σε μορφή PDF ή HTML         

Blackboard

Την πλατφόρμα Blackboard την έχει προμηθευτεί η Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Ι.Π., Υποέργο 6: Ανάπτυξη Μηχανισμού εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης»

Προκειμένου να ενημερωθεί η κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου για τις δυνατότητες του Blackboard έχουν δημιουργηθεί τα κάτωθι εγχειρίδια χρήσης:

 • Εγχειρίδιο Χρήστη (Φοιτητή): σε μορφή PDF

 • Εγχειρίδιο διδάσκοντα: σε μορφή PDF         

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης - Τηλετάξη

Στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης υπάρχει η δυνατότητα:

 • χειρισμού και ελέγχου των καμερών του τοπικού ακροατηρίου

 • παρουσίασης έντυπου υλικού, διαφανειών και τρισδιάστατων αντικειμένων με τη βοήθεια της κάμερας εγγράφων (document camera)

 • χρήση ενός ηλεκτρονικού πίνακα με επιφάνεια αφής (smart board)

 • παρουσίαση εφαρμογών σε προσωπικό υπολογιστή (π.χ. διαφάνειες Power-Point)

Η χρήση της αίθουσας γίνεται πάντα με τη βοήθεια και την επίβλεψη του τεχνικού προσωπικού της αίθουσας, ενώ στη διάθεση του διδάσκοντα υπάρχει σχετικό εγχειρίδιο χρήσης με γενικές οδηγίες.

Για την κράτηση της αίθουσας συμπληρώστε και αποστείλτε στο Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών την αντίστοιχη αίτηση

Προγραμματισμένες Δράσεις Τηλεκπαίδευσης    

 

Βίντεο κατ' απαίτηση - video on demand

Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του video on demand server είναι το Helix Universal Internet Server (έκδοση 9.0.2.794), το οποίο υποστηρίζει και την υπηρεσία του live video streaming που περιγράφεται παρακάτω. Το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών κάνοντας χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας διαθέτει on-line βίντεο από συνέδρια και εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.    

 

Υπηρεσία Εικονοροών - video streaming

Το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (video streaming server) και το απαραίτητο λογισμικό για να υποστηρίξει τη "ζωντανή" αναμετάδοση των εκδηλώσεων του πανεπιστημίου στο διαδίκτυο.Το λογισμικό που είναι διαθέσιμο και χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση της μεταδιδόμενης εικονοροής είναι ο Microsoft Media Encoder -για τη λήψη του μεταδιδόμενου βίντεο απαιτεί τη χρήση του Microsoft Media Player -και το Helix Universal Internet Server, όπου απαιτεί από τον τερματικό χρήστη να χρησιμοποιήσει Real Player για τη λήψη του μεταδιδόμενου βίντεο. Κατά την αναμετάδοση των εκδηλώσεων το ΤΔΤ προχωρά και στην αποθήκευση του βίντεο προκειμένου να είναι διαθέσιμο για μετεπειτα χρήση μέσω της υπηρεσίας Video on Demand, που αναφέρθηκε παραπάνω.