ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση          Σύχρονη Τηλεκπαίδευση

e-class                                        Τηλε-τάξη

                                               Τηλεδιάσκεψη

 

Βίντεο κατ΄απαίτηση                    Υπηρεσία εικονοροών

 (Video on Demand)                      (Video Streaming)

 

~~~~~~

Το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανάπτυξη και εισαγωγή δράσεων ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συμμετοχή του στα αντίστοιχα προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει αναπτύξει και θέτει σε λειτουργία υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης/ τηλεδιάσκεψης

Περισσότερα...

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - e-class

Η πλατφόρμα GUnet e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης online μαθημάτων. Επιτρέπει στον εκπαιδευτή (καθηγητής, ομιλητής, κ.λ.π.) να δημιουργεί και να διαχειρίζεται το δικτυακό τόπο των μαθημάτων του μέσω μιας εφαρμογής περιήγησης στο Internet (Internet Browser ή φυλλομετρητή), όπως ο Internet Explorer, ο Netscape Navigator, ο Opera, ο Mozilla, κ.τ.λ. με απλό, γρήγορο και εύχρηστο τρόπο. Συστήνεται σε όλους τους διδάσκοντες στο Ιδρυμά μας αλλά κυρίως σε αυτούς που έχουν μικρή πείρα στον Παγκόσμιο Ιστό

Περισσότερα...

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση - Τηλετάξη

Η αίθουσα τηλεδιάσκεψης - Τηλετάξη του Ιονίου Πανεπιστημίου στεγάζεται στο κτήριο "Καλυψώ" και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 25, περίπου, φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα διαδραστικής παρακολούθησης και διδασκαλίας μαθημάτων. Κατά τη διεξαγωγή μιας τηλεδιάσκεψης ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα, κάνοντας χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού, να παρουσιάζει ταυτόχρονα στο τοπικό και το απομακρυσμένο ακροατήριο το εκπαιδευτικό υλικό του

Περισσότερα...

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση - Tηλεδιάσκεψη

Το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών παρέχει στη ακαδημαϊκή κοινότητα τη δυνατότητα υλοποίησης τηλεδιασκέψεων. Οι συνεδρίες υλοποιούνται είτε στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης, είτε σε άλλους χώρους του ιδρύματος, με τη βοήθεια του εξοπλισμού που διατίθεται στην αίθουσα (κάμερες, μικρόφωνα, projector κ.α.). Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις "δυνατότητες" των συμμετεχόντων χρησιμοποιούνται διάφορα πακέτα εφαρμογων (msn messenger, skype, vpoint κ.α.)

Bίντεο κατ΄απαίτηση - video on demand

Το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια του έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, «Ionio e-class 2004: Ανάπτυξη περιεχομένου και Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιονίου Πανεπιστημίου» προχώρησε στην εγκατάσταση ενός video on demand εξυπηρετητή, ο οποίος σε συνεργασία με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ionio e-class δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του πανεπιστημίου, αλλά και σε εξωτερικούς χρήστες του διαδικτύου, να παρακολουθούν κατ' απαίτηση βίντεο on-line

Περισσότερα...

Υπηρεσία Εικονοροών - video streaming

Η Υπηρεσία Εικονοροών (video streaming) περιλαμβάνει τη μετάδοση πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο. Η εικονοροή μπορεί να προέρχεται από μία ζωντανή πηγή, όπως μία video camera ή να είναι προεγγεγραμμένο ψηφιακό υλικό. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης που λαμβάνει τη ροή δεν την αποθηκεύει τοπικά, αλλά τα δεδομένα απλώς προβάλλονται στον Player του υπολογιστή του, χωρίς να μένει κάποιο αντίτυπο στον τοπικό δίσκο του

 Περισσότερα...

 

 

 

Για την είσοδο σας στην πλατφόρμα απαιτείται να είστε κάτοχοι λογαριασμού στο ionio.gr.Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν λογαριασμό μπορούν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στο ΚΔΔ.

 Δημιουργία Λογαριασμού

 
 

 

 

 

 Κράτηση Αιθ.Τηλεκπαιδ.