ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

  • Οδηγίες Συμβουλές: χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες.

  • Αναφορά Προβλημάτων: έντυπα σχετικά με την αναφορά προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι χρήστες είτε στο δίκτυο φωνής είτε στο δίκτυο δεδομένων.