ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Περιεχόμενα

 1. Λειτουργίες τηλεφωνικών συσκευών

 2. Φραγές

 3. Αλλαγή προσωπικού κωδικού

 4. Κλείδωμα συσκευής

 5. Ξεκλείδωμα συσκευής

 6. Άμεση εκτροπή

 7. Εκτροπή σε μη απάντηση ή κατειλημμένο

 8. Ακύρωση όλων των εκτροπών

 9. Ανάληψη κλήσης άλλης συσκευής

 10. Ανάληψη κλήσης από ομάδα (group)

 11. Παρκάρισμα / Ανάληψη από παρκάρισμα

 12. Προώθηση

 13. Συνομιλία με δύο ταυτόχρονα (σύσκεψη)

 14. Βοηθητικά πλήκτρα στις Τηλεφωνικές συσκευές των Τηλεφωνικών Κέντρων ALCATEL 4400

 

Λειτουργίες τηλεφωνικών συσκευών (αρχή)

Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγμένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες αυτές ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με την εισαγωγή κωδικών που απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο και το προγραμματίζουν κατάλληλα. Οι κωδικοί αυτοί είναι αριθμοί, οι οποίοι πληκτρολογούνται μετά τον ειδικό χαρακτήρα #. Π.χ. για να κλειδώσουμε μια συσκευή πληκτρολογούμε #60 από τη συσκευή αυτή, ώστε το τηλεφωνικό κέντρο να την κλειδώσει.

Φραγές (αρχή)

Οι φραγές τίθενται στο τηλεφωνικό κέντρο και επηρεάζουν τις κλήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τα εσωτερικά τηλέφωνα. Οι φραγές που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω τέσσερις :

 1. Αστική φραγή: Επιτρέπονται κλήσεις μόνο προς εσωτερικά τηλέφωνα του Πανεπιστημίου.
 2. Υπεραστική φραγή: Επιτρέπονται κλήσεις προς εσωτερικά τηλέφωνα και τηλέφωνα με αστική χρέωση. Αστική χρέωση έχουν τα τηλέφωνα της πόλης της Κέρκυρας καθώς και των γειτονικών τηλεφωνικών κέντρων του βορείου και του νοτίου συγκροτήματος της Κέρκυρας (2662 και 2663).
 3. Διεθνής φραγή: Επιτρέπονται κλήσεις προς εσωτερικά τηλέφωνα, καθώς και σε τηλέφωνα με αστική ή υπεραστική χρέωση. Επίσης επιτρέπονται κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα.
 4. Καμία φραγή: Επιτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Αλλαγή προσωπικού κωδικού (αρχή)

Κάθε συσκευή έχει ένα μυστικό κωδικό κλειδώματος ο οποίος αρχικά είναι ο αριθμός 0000. Ο μυστικός κωδικός κλειδώματος μιας συσκευής μπορεί να αλλάζει από τον ιδιοκτήτη της για λόγους ασφαλείας. Για να αλλάξει ο κωδικός κλειδώματος, είναι απαραίτητο να εισαχθεί ο παλιός κωδικός (την πρώτη φορά ο αριθμός 0000) διασφαλίζοντας έτσι ότι η αλλαγή γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #61, εισάγεται τον παλιό κωδικό κλειδώματος και στη συνέχεια τον καινούριο κωδικό (στις σύνθετες συσκευές που έχουν οθόνη ο νέος κωδικός πρέπει να εισαχθεί δύο φορές: μία για εισαγωγή και μία για επαλήθευση). Τέλος κατεβάστε το ακουστικό.

Κλείδωμα συσκευής (αρχή)

Κάθε συσκευή μπορεί να κλειδωθεί έτσι ώστε να μην μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις εκτός του Πανεπιστημίου, ακόμα και όταν η φραγή της συσκευής το επιτρέπει. Το κλείδωμα της συσκευής δεν επηρεάζει τις κλήσεις προς άλλα εσωτερικά (αφού οι κλήσεις αυτές δεν έχουν χρέωση).

Για να πραγματοποιήσει κανείς κλήση εκτός του Πανεπιστημίου από μια κλειδωμένη συσκευή θα πρέπει να εισάγει τον μυστικό κωδικό κλειδώματος πριν την πληκτρολόγηση του αριθμού κλήσης. Μετά το τέλος του τηλεφωνήματος η συσκευή παραμένει κλειδωμένη, όπως ήταν πριν την κλήση.

Για να κλειδώσετε μια συσκευή σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #60 και κατεβάστε το ακουστικό.

Το σήμα που δίνουν οι κλειδωμένες συσκευές στο ακουστικό τους είναι διακεκομμένο, σε αντίθεση με τις μη κλειδωμένες που είναι συνεχές.

Ξεκλείδωμα συσκευής (αρχή)

Για να ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη συσκευή, πρέπει να γνωρίζετε τον μυστικό κωδικό κλειδώματος. Όταν μια συσκευή δεν είναι κλειδωμένη, εφαρμόζονται οι περιορισμοί της φραγής που έχουν τεθεί στο τηλεφωνικό κέντρο όσον αφορά τις κλήσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει η συγκεκριμένη συσκευή.

Για να ξεκλειδώσετε μια συσκευή σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #60 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον μυστικό κωδικό κλειδώματος της συσκευής (βλ. αλλαγή προσωπικού κωδικού). Τέλος κατεβάστε το ακουστικό.

Το σήμα που δίνει η συσκευή στο ακουστικό της, όταν την ξεκλειδώσετε, μετατρέπεται από διακεκομμένο σε συνεχές.

Άμεση εκτροπή (αρχή)

Είναι η υπηρεσία η οποία επιτρέπει στον χρήστη της συσκευής να εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλη συσκευή. Έτσι, αν ο κάτοχος ενός τηλεφώνου βρίσκεται για κάποιο διάστημα κοντά σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, μπορεί να εκτρέψει τις εισερχόμενες κλήσεις του τηλεφώνου του προς το τηλέφωνο που βρίσκεται.

Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #63 και στη συνέχεια τον αριθμό του τηλεφώνου προς το οποίο θα κατευθύνονται οι κλήσεις. Τέλος κατεβάστε το ακουστικό.

Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την εκτροπή.

Εκτροπή σε μη απάντηση ή κατειλημμένο (αρχή)

Είναι η υπηρεσία η οποία επιτρέπει στον κάτοχο ενός τηλεφώνου να εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις του σε άλλη συσκευή, όταν το τηλέφωνό του είναι κατειλημμένο (βρίσκεται σε συνομιλία) ή δεν απαντήσει.

Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία, σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #62 και στη συνέχεια τον αριθμό του τηλεφώνου προς το οποίο θα κατευθύνονται οι κλήσεις. Τέλος κατεβάστε το ακουστικό.

Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την εκτροπή.

Ακύρωση όλων των εκτροπών (αρχή)

Για να ακυρωθούν οι παραπάνω δύο εκτροπές (άμεση εκτροπή και εκτροπή σε μη απάντηση ή κατειλημμένο) σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #64 και κατεβάστε το ακουστικό.

Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να μπορέσετε να ακυρώσετε τις εκτροπές που έχουν ενεργοποιηθεί.

Ανάληψη κλήσης άλλης συσκευής (αρχή)

Είναι η υπηρεσία κατά την οποία είναι δυνατόν να απαντηθεί η κλήση προς μία συσκευή από άλλη συσκευή. Αν για παράδειγμα υπάρχουν σε ένα γραφείο περισσότερες από μία συσκευές και μόνο ένας εργαζόμενος, τότε αυτός μπορεί από την συσκευή του να απαντήσει στις κλήσεις των άλλων συσκευών από τη δική του συσκευή.

Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση άλλης συσκευής, σηκώστε το ακουστικό σας, πληκτρολογήστε #56 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό της συσκευής που θέλετε να απαντήσετε. Έτσι είναι σαν να έχετε σηκώσει το ακουστικό της συσκευής που κουδουνίζει.

Ανάληψη κλήσης από ομάδα (group) (αρχή)

Στα τηλεφωνικά κέντρα μπορούν να οριστούν ομάδες τηλεφώνων που να απαρτίζονται από δύο ή περισσότερα τηλέφωνα. Αυτή μπορεί να είναι η περίπτωση ανθρώπων που δουλεύουν σε φυσικές ομάδες, όπως για παράδειγμα το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Όταν έχει οριστεί κάποια ομάδα, τότε κάθε τηλέφωνο της ομάδας μπορεί να απαντήσει σε κλήση άλλου τηλεφώνου της ομάδας πληκτρολογώντας #55 . Σε αντίθεση με την ανάληψη κλήσης άλλης συσκευής, που περιγράφεται παραπάνω, δεν απαιτείται η πληκτρολόγηση αριθμού συσκευής (στοχευόμενη ανάληψη).

Παρκάρισμα / Ανάληψη από παρκάρισμα (αρχή)

Παρκάρισμα είναι η υπηρεσία κατά την οποία μία κλήση μπαίνει σε αναμονή από μία συσκευή, ώστε να συνεχιστεί σε άλλη συσκευή. Έτσι για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να συνεχίσει την συνομιλία του σε κάποια άλλη συσκευή, τότε πρέπει να επιλέξει παρκάρισμα στη συσκευή που μιλά και ανάληψη από παρκάρισμα στην συσκευή που θέλει να συνεχίσει την συνομιλία του.

Για να ενεργοποιήσετε το παρκάρισμα στη συσκευή που μιλάτε, πληκτρολογήστε #70 και κατεβάστε το ακουστικό. Για να κάνετε ανάληψη από το παρκάρισμα στη συσκευή που θέλετε να συνεχίσετε την συνομιλία σας, σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #70 και στη συνέχεια τον αριθμό της συσκευής που κάνετε το παρκάρισμα.

 Προώθηση (αρχή)

Προώθηση είναι η υπηρεσία με την οποία μπορείτε να προωθήσετε σε κάποιον άλλον τον συνομιλητή σας. Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που θέλετε να παραπέμψετε τον συνομιλητή σας σε κάποιον άλλον.

Για να προωθήσετε την κλήση σας, πληκτρολογείστε τον αριθμό της συσκευής στην οποία θέλετε να γίνει η προώθηση. Έτσι βάζετε σε αναμονή τον συνομιλητή σας και καλείτε την συσκευή προορισμό της προώθησης. Η προώθηση θα πραγματοποιηθεί, όταν κατεβάσετε το ακουστικό σας, είτε η συσκευή προορισμού έχει απαντήσει και έχετε συνομιλήσει με τον παραλήπτη της προώθησης, είτε όχι.

Αν θέλετε να ακυρώσετε την προώθηση (είτε γιατί η συσκευή προορισμού δεν απαντά, είτε γιατί ο παραλήπτης δεν θέλει να δεχτεί την προώθηση) πληκτρολογήστε τον αριθμό δύο (2). Έτσι ο αρχικός συνομιλητή σας, που είναι σε αναμονή, επιστρέφει σε εσάς.

Συνομιλία με δύο ταυτόχρονα (σύσκεψη) (αρχή)

Τα νέο τηλεφωνικό δίκτυο παρέχει την δυνατότητα τριμερούς συνομιλίας (σύσκεψη). Αν έχετε ήδη μια κλήση και θέλετε να βάλετε στην συνομιλία σας και κάποιον τρίτο, τότε καλείτε το τρίτο μέρος και, όταν αυτό απαντήσει, πληκτρολογείτε τρία (3). Με τον τρόπο αυτό ακούγονται και μπορούν να μιλήσουν και τα τρία μέρη.

Αν το τρίτο μέρος δεν απαντά ή δεν θέλετε να κάνετε την σύσκεψη, πληκτρολογήστε δύο (2), ώστε ο αρχικός συνομιλητή σας που ήταν σε αναμονή να επιστρέψει σε εσάς.

 

Βοηθητικά πλήκτρα στις Τηλεφωνικές συσκευές των Τηλεφωνικών Κέντρων ALCATEL 4400

 

 1. Λειτουργίες Βοηθητικών Πλήκτρων

 2. Μακέτες Βοηθητικών πλήκτρων των Τ/Φ συσκευών

 3. Σημειώσεις

 

Οι τηλεφωνικές συσκευές διαθέτουν βοηθητικά πλήκτρα για να διευκολύνουν τον χρήστη στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του.

Τα βοηθητικά πλήκτρα είναι οκτώ (8) σε αριθμό για τις απλές ψηφιακές συσκευές (Alcatel 4004 – first reflexes), και δώδεκα (12) αντίστοιχα για της σύνθετες ψηφιακές συσκευές (Alcatel 4020 – premium reflexes).

  Λειτουργίες Βοηθητικών Πλήκτρων (αρχή)

 LINE 1: Τίθεται σε λειτουργία μόλις σηκώσουμε το ακουστικό για να καλέσουμε έναν συνδρομητή του τηλεφωνικού δικτύου (εσωτερικού και εξωτερικού). Είναι η πρώτη (1η)γραμμή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και καταλαμβάνεται πρώτη όταν ένας συνδρομητής μας καλεί.

 LINE 2: Δεύτερη (2η) γραμμή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου μεταβαίνουμε στην δεύτερη (2η) γραμμή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Η πρώτη (1η) γραμμή τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής*.

 LINE 3: Τρίτη (3η) γραμμή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου μεταβαίνουμε στην τρίτη (3η) γραμμή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.(Η πρώτη (1η) και η δεύτερη (2η)γραμμή μεταβαίνουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής* ).

 DTMF: Με το πάτημα το αυτού του πλήκτρου ενεργοποιούνται οι τονικοί συνδυασμοί** στα αριθμητικά πλήκτρα της τηλεφωνικής συσκευής μας.

 REDIAL: Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου επαναπληκτρολογείται αυτόματα από την μνήμη της τηλεφωνικής συσκευής ο τελευταίος αριθμός που καλέσαμε.

 ISDN: Με το πάτημα του πλήκτρου αυτού η τηλεφωνική συσκευή αποκτάει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από ένα ISDN δίκτυο. (Ισχύει μόνο για περιορισμένο αριθμό συσκευών Alcatel 4020 – Premium Reflexes).

Μακέτες Βοηθητικών πλήκτρων των Τ/Φ συσκευών (αρχή)

  

 

 

 Σημειώσεις (αρχή)

*
Όταν βρισκόμαστε σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη και ένας άλλος συνδρομητής μας καλεί τότε στο ακουστικό της συσκευής μας θα ακουστή ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ - μπιπ – μπιπ). Παράλληλα θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της δεύτερης γραμμής στο δεξιό πάνελ της τηλεφωνικής συσκευής μας (αν πρόκειται για σύνθετη συσκευή – Alcatel 4020 premium reflexes).

Για να απαντήσουμε στην εισερχόμενη κλήση που μας γίνεται από τον δεύτερο συνδρομητή πατάμε το πλήκτρο LINE 2 και μιλάμε με τον δεύτερο συνδρομητή ενώ ο πρώτος συνδρομητής μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Σε περίπτωση που και τρίτος συνδρομητής μας καλεί (δυνατότητα να απαντηθεί μόνο από τηλεφωνικές συσκευές alcatel 4020 – premium reflexes), πατάμε το πλήκτρο LINE 3 και μιλάμε μαζί του ενώ ο πρώτος και ο δεύτερος συνδρομητής μπαίνουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Για να μιλήσουμε ξανά με τον πρώτο η με τον δεύτερο συνδρομητή δεν έχουμε παρά να πατήσουμε το πλήκτρο LINE 1 η LINE 2 κάνοντας έτσι αυτόματη εναλλαγή των κλήσεων από τον ένα συνδρομητή στον άλλο. Τελειώνοντας την συνομιλία μας με όλους τους συνδρομητές κατεβάζουμε το ακουστικό.

**Όταν κάνουμε μία κλήση και στην πλευρά του καλούμενου απαντάει μία αυτόματη απαντητική συσκευή,(π.χ υπηρεσία με φωνητική αναγγελία για αριθμητικό μενού περιήγησης), όπως ....πατήστε το πλήκτρο ένα (1) για την γραμματεία , δύο (2) για το τμήμα πωλήσεων....κ.ο.κ),θα πρέπει για να συνδεθούμε με το γραφείο ένα (1) να πληκτρολογήσουμε πρώτα το βοηθητικό πλήκτρο DTMF της τηλεφωνικής συσκευής μας, και μετά τον αριθμό ένα (1).

Εάν έχουμε εισέλθει σε περιβάλλον με φωνητική αναγγελία για αριθμητικό μενού περιήγησης, και πληκτρολογήσουμε τον αριθμό της επιλογής μας δίχως πρώτα να πατήσουμε το πλήκτρο DTMF στην τηλεφωνική συσκευής μας,τότε η κλήση μας με τον συγκεκριμένο συνδρομητή θα διακοπεί.