ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΝΗΣ

 

Το νέο δίκτυο μεταφοράς φωνής του Ιονίου Πανεπιστημίου αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Αναβάθμιση Δικτύου Ιονίου Πανεπιστημίου για την υποστήριξη της Εκπαίδευσης και της Έρευνας" και σκοπό έχει να προσφέρει προηγμένες τηλεφωνικές υπηρεσίες στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει πέντε κτήρια του Πανεπιστημίου, ενώ έχει γίνει πρόβλεψη για την επέκτασή του σε νέα κτήρια.

Ο παρών τηλεφωνικός κατάλογος, για να καλύψει όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, εκτός από τα νέα τηλεφωνικά νούμερα, περιλαμβάνει και τα τηλέφωνα του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα καθώς και τα τηλέφωνα της Διοικούσας Επιτροπής και της Επιτροπής Ερευνών στην Αθήνα. Τα κτήρια που φιλοξενούν τις υπηρεσίες αυτές συνδέονται απευθείας με το επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ.

Τοπολογία δικτύου φωνής

Αυτή τη στιγμή στο νέο τηλεφωνικό δίκτυο συμμετέχουν τα κτήρια των τεσσάρων τμημάτων του Πανεπιστημίου καθώς και το κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας. Η σύνδεση των κτηρίων ακολουθεί την τοπολογία αστέρα με κέντρο το κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας. Οι ταχύτητες σύνδεσης είναι της τάξης των 2 Μbits ανά δευτερόλεπτο δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τριάντα (30) ταυτόχρονων κλήσεων. Η σύνδεση με το επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο γίνεται μέσω ψηφιακής γραμμής ISDN PRI, η οποία δίνει τη δυνατότητα διεπιλογής και επιτρέπει τριάντα ταυτόχρονες κλήσεις.

Αριθμοδότηση

Τα νέα εσωτερικά τηλέφωνα του νέου δικτύου φωνής είναι της μορφής 7xxx (τετραψήφια με πρώτο νούμερο το επτά). Η κλήση ενός τηλεφώνου από οποιοδήποτε κτήριο, που περιλαμβάνεται στο νέο δίκτυο φωνής, γίνεται καλώντας απευθείας τον εσωτερικό αριθμό του.

Τα τηλέφωνα του Πανεπιστημίου μπορούν να δέχονται απευθείας κλήσεις από το δίκτυο του ΟΤΕ (χωρίς την μεσολάβηση τηλεφωνητή) στους αριθμούς που σχηματίζονται από τον αριθμό οκτώ (8) και το εσωτερικό νούμερο του κάθε τηλεφώνου (διεπιλογή). Αν για παράδειγμα το εσωτερικό νούμερο του Τμήματος Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών είναι 7402, τότε μπορείτε να καλέσετε το τηλέφωνο αυτό από την πόλη της Κέρκυρας στον αριθμό 26610-87402 ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας στον αριθμό 26610-87402.

Τέλος, τα εσωτερικά τηλέφωνα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις εκτός του Πανεπιστημίου πληκτρολογώντας τον αριθμό μηδέν (0). Οι περιορισμοί στις εξωτερικές κλήσεις εξαρτώνται από τις φραγές που ενεργοποιούνται για κάθε αριθμό και οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

Βρείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας των τηλεφωνικών συσκευών στο: