ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθ.Βασίλειος Χρυσικόπουλος,
Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής
e-mail:
vchris@ionio.gr

Επιστημονικό Προσωπικό

        Έλενα Καββαδία
        τηλ.:87663,
e-mail:ekavvadia@ionio.gr   

    Μαρία Λάμπουρα
    τηλ.:87661, e-mail:
    maria@ionio.gr


    Κουφουδάκης Γεώργιος

    τηλ: 87669, e-mail:gkoufoud@ionio.gr

Ειδικοί Συνεργάτες

Γεώργιος Μηλιώτης

e-mail:corfiot@ionio.gr

Γεώργιος-Κων/νος Σιούτης

τηλ.:26610 82119, e-mail:gsioutis@ionio.gr

Παλαιοί Συνεργάτες

Κων/νος Αλεξίου

Στέφανος Κολοβός

Σπυρίδων Κοτινάς

Νικόλαος Κομηνός