Απομακρυσμένη πρόσβαση σε συνδρομητικούς δικτυακούς τόπους μέσω Ιονίου Πανεπιστημίου

Εισαγωγή

Η πρόσβαση στους ιστοτόπους όπου η βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει συνδρομές απαιτεί την χρήση ενός ειδικού λογισμικού που έχει ετοιμάσει το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Υπολογιστές που βρίσκονται εντός του δικτύου του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν ήδη πρόσβαση και δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασίες.

Το λογισμικό αυτό επιτρέπει σε εξωτερικούς χρήστες του πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση μόνο στα εξής:

 1. Στις ιστοσελίδες εντός του εσωτερικού δίκτύου του πανεπιστημίου.
 2. Στις ιστοσελίδες που έχει προσδιορίσει η βιβλιοθήκη ότι απαιτούν συνδρομή.

Ο μόνος τρόπος πρόσβασης των συνδρομητικών σελίδων για όσους βρίσκονται εκτός του πανεπιστημίου είναι μέσω του λογισμικού αυτού. Τέλος, το λογισμικό αυτό δεν αντικαθιστά τον εξ' ορισμού browser του συστήματός σας και προορίζεται για χρήση παράλληλα με αυτόν.

Σε κάθε νέα συνεδρία θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας. Τα στοιχεία αυτά είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Ιόνιο. Μην εισάγετε την πλήρη ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο πεδίο «όνομα χρήστη» / «username» αλλά μόνο το πρώτο μέλος. Για παράδειγμα, ο χρήστης με email t20007kap@ionio.gr θα εισάγει μόνο: t2007kap.

Είναι ασφαλές να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απομνημόνευση του κωδικού γιατί το λογισμικό του Ιονίου απαλείφει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν το τερματίζετε. Για να την ενεργοποιήσετε, βάλτε ένα τικ στο σχετικό κουτάκι όταν σας ζητείται ο κωδικός σας για πρώτη φορά.

Για οποιαδήποτε βοήθεια στείλτε E-mail στο ΤΔΤ.

Τι χρειάζεστε

Η απομακρυσμένη πρόσβαση προβλέπεται μόνο για χρήστες του πανεπιστημίου: διδακτικό προσωπικό και φοιτητές.
Απαιτείται:

Λογισμικό

Προετοιμασία

 1. Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές πλήν του browser σας
 2. Μεταφορτώστε το λογισμικό Firefox. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο εξ' ορισμού browser στο σύστημά σας είναι ήδη μια άλλη έκδοση του Firefox, πρέπει να μεταφορτώσετε το λογισμικό Opera.

  Μεταφόρτωση με Internet Explorer:

  Μεταφόρτωση με Firefox:

 3. Εκτέλεση του λογισμικού εγκατάστασης:

  Δεν απαιτείται καμμιά παρέμβαση από τον χρήστη.
 4. Μετά την εγκατάσταση θα εμφανιστεί μια νέα συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας μέσω της οποίας συνδέεστε ανάλογα με το λογισμικό που μεταφορτώσατε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν εκτελέσετε το λογισμικό Firefox του πανεπιστημίου ενώ ήδη εκτελείται μια άλλη έκδοση θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα και το λογισμικό δεν θα ξεκινήσει. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε δυο διαφορετικές εκδόσεις του Firefox ταυτόχρονα. Ξεκινήστε ξανά την διαδικασία αλλά μεταφορτώστε το λογισμικό Opera.

Εναλλακτική διαδικασία

Εάν δεν θέλετε ή για κάποιον λόγο δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μας θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν browser της αρεσκείας σας και να τον ρυθμίσετε με την επιλογή proxy proxy.ionio.gr, port 3128 για όλα τα πρωτόκολα σύνδεσης (HTTP/HTTPS/FTP).

Η ρύθμιση είναι δυνατή σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων διανομών linux, BSD αλλά και σε κινητά. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών για βοήθεια.