ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

 

Εγχειρίδια Διαχείρισης E-mail

Δημιουργία Λογ/σμου Microsoft Outlook

Δημιουργία Λογ/σμου Outlook Express

 

Διάφορα Εγχειρίδια

Εγχειρίδιο Χρήσης Αιθ Τηλεκπαίδευσης

Εγχειρίδιο Χρήσης e-class(Καθηγητής)

Εγχειρίδιο Χρήσης e-class(Φοιτητής)

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τηλεφωνικών Συσκευών

Εγχειρίδιο Σύνδεσης Η/Υ στο LAN

Αναφορά Προβλημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων

 

Download Acrobat Reader

 

Home