ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

 

Το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στα πλαίσια του έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, «Ionio e-class 2004: Ανάπτυξη περιεχομένου και Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιονίου Πανεπιστημίου» έχει προχωρήσει στην υλοποίηση Υπηρεσίας Καταλόγου Χρηστών με τα πλήρη στοιχεία των χρηστών του Πανεπιστημίου. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα:

  • αναζήτησης  βάση ενός πεδίου επιλογής: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες, κατά Τμήμα, με βάση το επώνυμο, το όνομα ή το e-mail.

  • εμφάνισης  συνόλου χρηστών: δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να εμφανίσει το σύνολο των εγγραφών, του καταλόγου, είτε ολόκληρου του Ιονίου Πανεπιστημίου, είτε το σύνολο των εγγραφών του Τμήματος που επιθυμεί.

  • αλλαγής/ενημέρωσης των προσωπικών τους στοιχείων: κάθε χρήστης μπορεί να καταθέσει αίτηση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων εάν το επιθυμεί.

Στον εξυπηρετήτη Ldap φιλοξενείται εκτός του διοικητικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου, το σύνολο των φοιτητών των τμημάτων Πληροφορικής, Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, καθώς επίσης και το 80%, περίπου, των φοιτητών των υπόλοιπων τμημάτων του ιδρύματος. Ο Ldap εξυπηρετητής δίνει τη δυνατότητα στα εγγεγραμμένα μέλη του να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των δικτυακών υπηρεσιών του ιδρύματος χρησιμοποιώντας το προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας τους.