ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΚΟΠΟΣ

 

Το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Ιονίου Πανεπιστημίου δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Αποκατάστασης) του Β΄ ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) στη δράση των δικτύων, και λειτούργησε με την επωνυμία Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου μέχρι το 2010, οπότε και μετονομάστηκε σε Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ για τα δίκτυα, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα προηγμένο δίκτυο μετάδοσης φωνής και δεδομένων, που να καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές και διοικητικές του ανάγκες.

Τα έξι τμήματα του πανεπιστημίου στεγάζονται σε κτίρια τα οποία είναι διασκορπισμένα στην πόλη της Κέρκυρας. Η χρήση ενός σύγχρονου δικτύου παίζει σημαντικό ρόλο αφενός στην οργάνωση του πανεπιστημίου (διοικητικές υπηρεσίες, γραμματείες, βιβλιοθήκη) και αφετέρου στην επικοινωνία ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πηγές πληροφόρησης τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Σκοπός του Τμήματος Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών είναι αρχικά η ανάπτυξη και στη συνέχεια η καλή λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου μετάδοσης φωνής και δεδομένων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αναπτύσσοντας κατάλληλες εφαρμογές και παρέχοντας υποστήριξη για θέματα δικτύου σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, το ΚΔΔ στοχεύει στην αποδοτικότερη χρήση του δικτύου και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην διοικητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπηρεσία ΠΙΘΟΣ για Φοιτητές

Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Φοιτητών

Κανονισμός Δημοσίευσης στον Παγκόσμιο Ιστό και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου

Οδηγίες Λειτουργίας VoIP!

Νέα υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου!

Νέα υπηρεσία ανακοίνωσης ζωντανών μεταδόσεων από το GUnet

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 Δημιουργία Λογαριασμού
 Κράτηση Αιθ.Τηλεκπαιδ.