Τμήμα Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο


ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


*Επιλέξτε κατηγορία λογαριασμού:

Στοιχεία Χρήστη

Οδηγίες Συμπλήρωσης Φόρμας

*Όνομα:

*Επώνυμο:

*Ιδιότητα:

*Τμήμα:

*Τηλέφωνο:

*Username:

Η παρούσα φόρμα δημιουργήθηκε, από το Τμήμα Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών, με σκοπό να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του Ιονίου Πανεπιστημίου να υποβάλλουν on-line αίτηση για τη απόκτηση λογαριασμού e-mail ή dialup.Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες.

1.Τα πεδία "Όνομα" και "Επώνυμο" θα πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά με ελληνικούς χαρακτήρες, ενώ απαγορεύεται η χρήση αριθμών και ειδικών χαρακτήρων (*,./! κ.α.)

2.Τo πεδίo "Τηλέφωνο" θα πρέπει να συμπληρωθεί με τηλεφωνικούς αριθμούς της μορφής 26610xxxxx, 697xxxxxxx, 694xxxxxxx και 693xxxxxxx

3.Τo πεδίo "Username" θα πρέπει να συμπληρωθεί αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες, ενώ απαγορεύεται η χρήση ειδικών χαρακτήρων (*,./! κ.α.).Το μήκος του πρέπει να είναι από 6 εώς 8 χαρακτήρες και να ξεκινάει με γράμμα.

Για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας θα πρέπει να προσέλθετε στο Τμήμα Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών, όπου θα παραλάβεται και τον προσωπικό σας κωδικό ασφαλείας.


(*. Υποχρεωτικά πεδία)

Online Account Request