ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP)

Το FTP (File Transfer Protocol) είναι ένα από τα πρωτόκολλα που περιλαμβάνονται στο συνδυασμό πρωτοκόλλων TCP/IP, στον οποίο, ως γνωστόν, στηρίζεται το Internet. Χάρη στο FTP καθίσταται δυνατή η μεταφορά αρχείων από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, μέσω Internet.

Η απρόσκοπτη και αξιόπιστη μεταφορά αρχείων στο Internet απαιτεί να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυτού του ειδικού πρωτοκόλλου (FTP), το οποίο ως ένα σύνολο από κανόνες, φροντίζει την αξιόπιστη αποστολή και παραλαβή των δεδομένων που μεταδίδονται. Εντοπίζει τυχόν σφάλματα μετάδοσης και καθιστά δυνατή την επαναμετάδοση, η οποία θα διορθώσει αυτόματα τα κατεστραμμένα πακέτα πληροφοριών.

Ο υπολογιστής που τρέχει εφαρμογή FTP client μόλις συνδεθεί με τον server μπορεί να εκτελέσει ένα πλήθος διεργασιών όπως ανέβασμα αρχείων στον server, κατέβασμα αρχείων από τον server, μετονομασία ή διαγραφή αρχείων από τον server.

Υπάρχουν οι διακομιστές και οι πελάτες FTP. Μπορείτε και εσείς να στήσετε το δικό σας διακομιστή FTP και έτσι κάθε φορά που συνδέεστε με το Internet να μπορούν οι φίλοι σας να κατεβάζουν ή να ανεβάζουν αρχεία από και προς τον υπολογιστή σας.

Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε «ανώνυμο» λογαριασμό, ο οποίος επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, ή να δημιουργήσετε κανονικούς λογαριασμούς με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση μόνο σε αυτούς που εσείς θέλετε.

Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που δίνουν στον υπολογιστή σας τη δυνατότητα να είναι διακομιστής FTP, αρκετά από αυτά μάλιστα είναι και δωρεάν, όπως τα παρακάτω:

ArGoSoft FTP Server

http://www.argosoft.com/applications/ftpserver.html

FDaemon

http://www.fictional.net/ software/fdaemon

WAR FTP Daemon

http://home.sol.no/ jgaa/tftpd.htm

Mε FTP, επίσης, μπορούμε να κατεβάσουμε αρχεία στον υπολογιστή μας, που τα βρίσκουμε στους πολυάριθμους διακομιστές FTP ανά την υφήλιο. Μπορούμε όμως και να ανεβάσουμε τα δικά μας αρχεία στους διακομιστές αυτούς. Για να εκτελέσουμε αυτές τις λειτουργίες χρειαζόμαστε μία εφαρμογή γνωστή ως ftp client. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες εφαρμογές που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο, κάποιες από αυτές δίνονται παρακάτω:

SmartFTP Client

http://www.smartftp.com/download/

FTP Commander

http://www.internet-soft.com/software-download.htm

FileManager

http://www.drivehq.com/ftp/downloadfilemanager.aspx

To FTP του Iονίου

Η διεύθυνση για την μεταφορά αρχείων του Ιονίου είναι  ftp://ftp.ionio.gr/ . Ανοίγετε έναν Browser π.χ τον internet explorer και πληκτρολογείτε την διεύθυνση που αναφέρετε παραπάνω. Στην συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

Ανοίγετε τον φάκελο pub στον οποίο βρίσκονται χρήσιμα αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε και να τα χρησιμοποιήσετε για δική σας εξυπηρέτηση.