Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου προσφέρει την δυνατότητα στα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου να αποστέλλουν και να λαμβάνουν μηνύματα σε ηλεκτρονική μορφή με τρόπο απλό και αξιόπιστο, με χρήση της προσωπικής τους διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας . Η διαχείριση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλληλογραφίας γίνεται με τρόπο απλό από προσωπικούς υπολογιστές με τη χρήση εργαλείων όπως Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird κ.α.

Επίσης, η πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εφικτή μέσω συστήματος webmail, το οποίο βρίσκεται στο URL: https://webmail.ionio.gr και προτείνεται σε περιπτώσεις που κάποιος βρίσκεται εκτός του πανεπιστημιακού δικτύου, έχοντας ως πλεονέκτηματα:

  • την εύκολη και άμεση πρόσβαση από οποιοδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο

  • αλλά και την παραμονή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε κεντρικό εξυπηρετητή χωρίς να γίνεται μεταφορά τους τοπικά στο σταθμό εργασίας από τον οποίο έχουμε συνδεθεί

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αλλαγής του προσωπικού κωδικού ασφαλείας

Διαδικασία αίτησης

Η δημιουργία λογαριασμού σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, γίνεται με διαδικασία αίτησης.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει αυτοπροσώπως τη σχετική  αίτηση στο Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να συμπληρωθεί είτε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΤΔΤ, είτε στο γραφείο του ΤΔΤ. Με την υποβολή της αίτησης, ο λογαριασμός του χρήστη ενεργοποιείται συνήθως εντός 24 ωρών.

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Η διαχείριση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων γίνεται με τις εφαρμογές που προαναφέρθηκαν. Οδηγίες για τη ρύθμιση των εφαρμογών αυτών θα βρείτε εδώ.