ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ταχυδρομική διεύθυνση

Καποδιστρίου 2 και Ακαδημίας, 49132, Κέρκυρα


 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Γραφείο Τμήματος Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

26610-87122, 26610-87127, 26610-87123Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

noc@ionio.gr