ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 491 00 Κέρκυρα

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Γραφείο Τμήματος Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

26610 87661-3, 26610 87667, 26610 87669

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης

26610 82119

 

Fax

 26610 87635

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

noc@ionio.gr