ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Σχεδιασμός και επίβλεψη της αναβάθμισης του δικτύου δεδομένων και φωνής.

  • Υποστήριξη του υπάρχοντος backbone δικτύου δεδομένων και των τοπικών δικτύων κάθε κτηρίου.

  • Συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη σύνδεση του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Ελληνικό δίκτυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (GUnet).

  • Υποστήριξη των κεντρικών εξυπηρετητών του πανεπιστημίου.

  • Υποστήριξη, σε θέματα δικτύου των υπολογιστών, που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

  • Οργάνωση και υποστήριξη του domain ionio.gr του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  • Υποστήριξη όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα δικτύων.