Απομακρυσμένη Πρόσβαση σε Συνδρομητικές Πηγές

 

Η πρόσβαση στους ιστοτόπους όπου η βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει συνδρομές απαιτεί την χρήση ενός ειδικού λογισμικού που έχει ετοιμάσει το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Υπολογιστές που βρίσκονται εντός του δικτύου του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν ήδη πρόσβαση και δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασίες.

Το λογισμικό αυτό επιτρέπει σε εξωτερικούς χρήστες του πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση μόνο στα εξής:

  1. Στις ιστοσελίδες εντός του εσωτερικού δίκτύου του πανεπιστημίου.

  2. Στις ιστοσελίδες που έχει προσδιορίσει η βιβλιοθήκη ότι απαιτούν συνδρομή.

Ο μόνος τρόπος πρόσβασης των συνδρομητικών σελίδων για όσους βρίσκονται εκτός του πανεπιστημίου είναι μέσω του λογισμικού αυτού. Τέλος, το λογισμικό αυτό δεν αντικαθιστά τον εξ' ορισμού browser του συστήματός σας και προορίζεται για χρήση παράλληλα με αυτόν.

Σε κάθε νέα συνεδρία θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας. Τα στοιχεία αυτά είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Ιόνιο. Μην εισάγετε την πλήρη ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο πεδίο «όνομα χρήστη» / «username» αλλά μόνο το πρώτο μέλος. Για παράδειγμα, ο χρήστης με email t20007kap@ionio.gr θα εισάγει μόνο: t2007kap.

Είναι ασφαλές να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απομνημόνευση του κωδικού γιατί το λογισμικό του Ιονίου απαλείφει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν το τερματίζετε. Για να την ενεργοποιήσετε, βάλτε ένα τικ στο σχετικό κουτάκι όταν σας ζητείται ο κωδικός σας για πρώτη φορά.

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης